keyboard_arrow_down
Ympäristöyliherkkyys tautiluokituksessa – ei kuitenkaan oikeuta sosiaalietuuksiin
Korporaatio
Ympäristöyliherkkyys tautiluokituksessa – ei kuitenkaan oikeuta sosiaalietuuksiin
play_circle_outline
Ympäristöyliherkkyys tautiluokituksessa – ei kuitenkaan oikeuta sosiaalietuuksiin

Ympäristöyliherkkyys tautiluokituksessa – ei kuitenkaan oikeuta sosiaalietuuksiin

23 min - 16.6.2017

Ympä­ris­töy­li­herk­kyy­deksi ku­vataan ti­laa, jos­sa ih­minen saa ter­veyttä hait­taavia oi­reita tie­tyssä työ- tai eli­nym­pä­ris­tössä, vaik­ka sa­ma ympä­ristö ei ai­heuta oi­reita valtao­salle ihmi­sistä. Oi­reet yhdis­tetään esi­mer­kiksi eri­laisiin kemi­kaa­leihin, hajus­teisiin, mikro­bio­lo­gisiin teki­jöihin ja sähkö­mag­neet­tisiin kent­tiin. Mikrobiologian erikoislääkäri Tamara Tuuminen kertoi Korporaatiolle, että ympäristöyliherkkyys on lisätty suomalaiseen tautiluokitukseen, mutta Suomessa tämä ei oikeuta kuitenkaan sosiaalietuuksiin kuten sairauspäivärahaan.

keyboard_arrow_down